Komputerowo abc

Od 2005 r. zajmuję się projektowaniem i tworzeniem stron internetowych. Kilka moich ostatnich realizacji możesz zobaczyć w sekcji portfolio. Głównie wykorzystuję technologie:

 • PHP
 • CSS
 • Java Script / jQuery

Swoje strony często opieram o mechanizm WordPress, choć i zdarza mi się wykorzystywać inne technologie. Lecz z pewnością w tej mam największe doświadczenie.

Zajmuję się również obróbką i projektowaniem grafiki. Projektuję:

 • Grafiki reklamowe, np. banery, ulotki, wizytówki (włącznie z przygotowaniem do druku i zleceniem druku).
 • Logotypy i kompletne identyfikacje wizualne.
 • Projekty stron internetowych.

Naukowo

Jestem doktorem nauk technicznych, w dyscyplinie automatyka i robotyka, specjalności identyfikacja procesów. Doktorat obroniłem na Politechnice Gdańskiej w marcu 2014 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Algorytmy kooperacyjnego wygładzania w identyfikacji obiektów dynamicznych i przetwarzaniu sygnałów„.

Publikacje w międzynarodowych czasopismach naukowych:

Referaty konferencyjne (konferencje międzynarodowe):

Szkolenia

Mam wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń z różnych tematów, nie tylko związanych z szeroko pojętymi technologiami komputerowymi. Jako doktorant byłem również pracownikiem dydaktycznym Politechniki Gdańskiej i prowadziłem zajęcia z różnych przedmiotów technicznych.

Jestem w stanie przygotować i przeprowadzić (zarówno na żywo, jak i w większości przypadków w formule szkolenia na odległość, tzw. e-learningu) szkolenia z następujących tematów:

 • Wstęp do rastrowej i wektorowej grafiki komputerowej.
 • Projektowanie i tworzenie stron internetowych (programowanie w PHP, podstawy technologii WordPress, JavaScript, itp.)
 • Wykorzystanie darmowego i otwartego oprogramowania w pracy szkoły, organizacji pozarządowej, itp.
 • Efektywne kierowanie zespołem – szkolenie liderskie.
 • i wiele innych.

 

Programowanie

C#, PHP, MATLAB, C++…

Doświadczenie:

  • C# – ponad 2 lata pracy dla szwedzkiej firmy MedicWave AB jako programista biblioteki do wizualizacji danych medycznych.
  • PHP (+ oczywiście HTML, JavaScritp…) – w ciągu ostatnich 7 lat zrealizowałem szereg projektów w oparciu o te języki.
  • MATLAB – moje studia, praca magisterska, a od 5 lat również praca naukowa opiera się na wykorzystaniu MATLABA. Prowadziłem również dla studentów laboratoria z przedmiotu „Języki Modelowania i Symulacji” które skupiały się na wykorzystaniu MATLABA w modelowaniu i symulacji rzeczywistych procesów.

Harcersko

Działam również od 2001 r. społecznie w Związku Harcerstwa Polskiego. Jestem obecnie harcmistrzem, posiadam również uprawnienia kształceniowe (brązowa odznaka kadry kształcącej nr SOKK/709/2015). Jestem instruktorem Wydziału Inspiracji i Poradnictwa Głównej Kwatery ZHP oraz członkiem Wydziału Wspierania Specjalności GK ZHP (instruktor ds. specjalności ekologicznej).